Niet tevreden? |

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dit graag weten. U kunt zich wenden tot ATS Auto Polis. Indien wij, naar uw mening, er niet in slagen om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl